Managementteam

De Hoeilaartse administratie wordt voortaan bestuurd door een managementteam. Dat bestaat uit de gemeentesecretaris en de financiëel beheerder. (wfh)