STRAATNAMEN

Er komt een ad hoc commissie van straatnamen. Ten hoogste twee derde van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn. Er worden geen presentiegelden toegekend. Het advies van die raad bij het voorstellen van nieuwe straatnamen, is niet bindend. Iedere politieke fractie mag één lid aanduiden, de culturele raad duidt drie leden aan, de Heemkring Menen ook drie leden. Als secretaris wordt een ambtenaar van de stad aangeduid. De afgevaardigden van de politieke fracties hebben geen stemrecht. (dwc)