Lustrum

JCI Kortrijk (de Jonge Kamer) viert in haar nieuwe werkingsjaar haar veertigjarig bestaan. Er volgen heel wat lustrumactiviteiten. Vorige vrijdag, 28 september, was er de officiële inhuldiging van de start van het lustrum in het stadhuis van Kortrijk. (vkk)