Nieuwe brandkast

Het autonoom gemeentebedrijf Maldegem heeft 1.187 euro, exclusief btw betaald aan de firma Traen-Van Parys voor de aankoop van een brandkast/kassa voor het zwembad. Het autonoom gemeentebedrijf Maldegem beschikt over een krediet van 32.500 euro voor dergelijke investeringen. (mye)