Weg met zwaar vervoer op zondag

De voorbije week bereikten ons interessante, maar tegenstrijdige signalen op vlak van mobiliteit. Aan de ene kant stelde de Lijn een ambitieus project voor en waagde het Planbureau zich aan de schrikbarende voorspelling dat het vrachtverkeer tegen 2030 met 60procent zou toenemen. Aan de andere kant was er de uitspraak van minister-president Kris Peeters die helemaal niet gehaast blijkt met de vrachtwagenkilometerheffing, en staat bijvoorbeeld de geplande verdubbeling van de Ring rond Brussel nauwelijks ter discussie. Nog meer verkeer, lawaai en fijn stof dus in de toekomst.

Er hangt ons trouwens nog meer boven het hoofd: zo wil de Vlaamse regering het aantal passagiers- en vrachtvluchten op Zaventem verdubbelen tegen 2025 en in Vlaams-Brabant honderden hectaren nieuwe bedrijventerreinen ...