Minister van Justitie ontslaat topman inbeslagnames op staande voet

Wanbeheer kost schatkist miljoenen

Francis Desterbeck, verantwoordelijk voor alles wat tijdens strafonderzoeken door het gerecht in beslag wordt genomen, is ontslagen wegens serieuze wanpraktijken. Miljoenen euro's die in de schatkist moesten belanden, werden door slecht beheer misgelopen. Een voorbeeld van slecht management, want zichzelf verrijken deed de magistraat niet.
© Marc Herremans - Corelio

Eind 2006 werd Francis Desterbeck, voordien advocaat-generaal bij het Gentse hof van beroep, voor vijf jaar aangesteld tot directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring ...

Niet te missen