De schatkamer van het gerecht

Drugs, geld, computers, huizen, aandelen, brommers, dure wagens, diamanten, sloffen sigaretten, je kan het zo gek niet bedenken of het wordt tijdens strafonderzoeken door het gerecht in beslag genomen. Met als gevolg dat het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring loodsen vol dure materialen beheert. Belangrijkste taken: zorgen dat niets verloren gaat en vooral dat alles zijn waarde behoudt. Want als iemand veroordeeld wordt, komt alles in de Belgische schatkist terecht. Regelmatig organiseert de Centrale Dienst een openbare verkoop, waar gegadigden tegen fikse prijzen allerlei luxematerialen kunnen kopen. Cash geld wordt – in theorie – zorgvuldig belegd.

Het COIV werd in september 2003 speciaal opgericht om wantoestanden uit het verleden te doen vergeten. Al te vaak keek niemand in de loop van het onderzoek ...

Niet te missen