Rouwgroep

Een pas opgerichte rouwgroep wil steun bieden bij het verwerken van het rouwproces, door mensen samen te brengen die hetzelfde meemaakten. De groep komt acht keer samen in de Open Poort, Knollestraat7B in Eggewaartskapelle. Inschrijven voor woensdag: Hubert Fraeyman, 058-31.17.50.