Kan mijn werkgever mijn ontslag weigeren?
Foto: Jobat.be
Geen enkele werkgever ziet een goede werkkracht graag vertrekken. De werkgever heeft vaak aanzienlijk geïnvesteerd in zijn vorming en opleiding. Bovendien is het in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt niet altijd gemakkelijk om een geschikte vervanger te vinden, legt Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian, uit.

Het gebeurt daarom wel vaker dat een werkgever een werknemer die ontslag wil nemen, tracht op andere gedachten te brengen. Toch kan een werkgever een ontslag niet als zodanig weigeren. Het ontslag is niets meer dan de eenzijdige wilsuiting van één van de contractspartijen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De geldigheid van het ontslag hangt dan ook niet af van het akkoord van je werkgever.

Natuurlijk moet je wel alle wettelijke formaliteiten vervullen om op een regelmatige wijze ontslag te nemen. Je moet in je ontslagbrief duidelijk het begin en de duur van de opzeggingstermijn vermelden. Je moet de brief aan je werkgever overhandigen en hem vragen het duplicaat voor ontvangst te ondertekenen. Indien je werkgever weigert de ontslagbrief te ondertekenen, kan je de ontslagbrief aangetekend versturen of zelfs door een gerechtsdeurwaarder laten betekenen.

>

>

>

>