Werkloosheid man kan huwelijk verpesten
Foto: Jobat.be
Een werkloze man loopt niet alleen meer kans dan een werkende man om gedumpt te worden door zijn echtgenote, hij neemt ook vaker zelf het initiatief om een einde te maken aan zijn huwelijk.

Het arbeidsstatuut van de man heeft meer invloed op de overlevingskansen van een huwelijk dan het arbeidsstatuut van de vrouw. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University.

Zelfs mannen die relatief gelukkig zijn in hun huwelijk, nemen sneller de beslissing om een punt te zetten achter hun relatie wanneer ze werkloos zijn. 'Dat wijst erop dat een huwelijk waarin de man niet werkt, niet beantwoordt aan het beeld dat hij zelf heeft over een gehuwde relatie', weet onderzoeksleider Liana Sayer.

>

>

>

>