Is een officiële evaluatie verplicht?
Foto: Jobat.be
"Mijn baas evalueert me nooit officieel, wat het moeilijk maakt om beargumenteerd opslag te vragen. Heb ik als werknemer recht op een officiële evaluatie?" Iris Tolpe van Securex weet raad ...

Werkgevers zijn wettelijk niet verplicht hun werknemers maandelijks of jaarlijks te evalueren. Evenmin wordt een loonopslag wettelijk gekoppeld aan een evaluatie.

Of je een officiële evaluatie kan 'afdwingen' van jouw werkgever, hangt af van wat hierover werd overeengekomen in jouw arbeidsovereenkomst. Of nog, van wat hierover binnen de onderneming in het arbeidsreglement of enige andere policy werd vastgelegd.

>

>