Onbeantwoorde e-mails bezorgen stress
Foto: Jobat.be
Word je er ook gek van? Je mailbox vol mails die je nog moet antwoorden en continu komen er nieuwe mails bij. Je bent niet alleen! 45 procent van de managers heeft te lijden onder een toegenomen hoeveelheid stress door de grote toevloed aan irrelevante e-mails. 7 procent beschouwt zijn overvolle inbox zelfs als een bijzonder zware stressfactor.

Daar komt bij dat de helft van de werknemers stress ondervinden omdat ze niet al hun e-mails tijdig kunnen beantwoorden. Dat alles blijkt uit een onderzoek van het computerbedrijf IBM.

Nog eens de helft van de werknemers zegt constant op allerlei e-mails te moeten antwoorden. Hoewel vrijwel alle respondenten erkennen dat e-mail het belangrijkste instrument voor samenwerking is op de werkvloer, vinden zij dat dit instrument vaak op de verkeerde manier en vooral overdreven vaak wordt gebruikt.

Driekwart van de bevraagden moest toegeven al eens bij vergissing een e-mail te hebben verzonden naar de verkeerde persoon. De helft maakt zich af en toe schuldig aan verkeerdelijk gebruik van de reply-to-all-functie en 49 procent zegt al eens iets te hebben geschreven in een e-mail waar hij later spijt van kreeg.