Tegen maandag afgewerkt. Moet dat?
Foto: Jobat.be
"Mijn baas vraagt me op vrijdagavond om tegen maandag nog 'snel' iets te doen. Moet ik 'ja' zeggen?" Iris Tolpe, manager legal department, information & know how bij Securex, geeft antwoord ...

Bij het begin van elke arbeidsrelatie leggen de partijen samen een uurrooster vast. In principe wordt dit uurrooster opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Het moet bovendien ook in het arbeidsreglement van de onderneming voorkomen.

Er wordt van jou verwacht dat je de overeengekomen werkuren naleeft. Doe je dit niet, dan kan dit worden beschouwd als een ernstige contractuele tekortkoming. Maar wat gebeurt er als er prestaties van jou verwacht worden buiten de afgesproken werkuren?

Uitzonderlijk
In principe is het niet de bedoeling dat partijen van het overeengekomen uurrooster afwijken. Je werkgever kan eventueel wel van jou verwachten dat je uitzonderlijk eens een bepaalde opdracht afmaakt buiten je werkuren. Op deze manier leg je een zekere flexibiliteit aan de dag. Maar hij mag hierin niet overdrijven.

>

>

>