Ja, je kan ontslagen worden per sms
Foto: Jobat.be
Een sms. Je denkt dat je lief je nog even slaapwel wenst. Nee... het is je baas die meldt dat je morgen niet meer moet komen werken. Kan je ontslagen worden met zo'n onnozel gsm-berichtje?

Is ontslag per sms toegelaten?

Ja, de wet schrijft niet voor hoe een werkgever iemand moet ontslaan. Het kan dus schriftelijk, mondeling, met een fax, een videoboodschap . en dus ook met een sms.

Tactvol is anders natuurlijk, maar het gebeurt wel degelijk. Vorig jaar volgde een staking bij een autobusbedrijf dat werkt voor De Lijn, nadat een werknemer per sms was ontslagen.

Moet je daarna nog komen werken?

Na een ontslag moet je in principe nog een opzegtermijn presteren. Als de werkgever wil dat je die dagen ook effectief komt werken, moet hij je ontslag meedelen per aangetekende brief (of betekenen via een deurwaardersexploot, maar dat is geen courante praktijk).

Bij een ontslag per sms ben je daarentegen onmiddellijk vrijgesteld van arbeidsprestaties. De werkgever is bovendien verplicht je een opzegvergoeding uit te betalen die minstens gelijk is aan het loon dat je zou verdiend hebben tijdens de opzegtermijn.

>

>