Geen zin om te gaan werken? Blijf betaald thuis!
Foto: Jobat.be
Over baaldagen worden veel nonsens verteld. Wat is een baaldag juist en krijg je voor die dag afwezigheid loon?

Wat is een baaldag?

Meestal moet je bij ziekte al vanaf de eerste dag een doktersbriefje hebben. Werkgevers zijn echter vrij om in hun arbeidsreglement hiervan zelf de modaliteiten te regelen. Een bedrijf kan dus bepalen in welke omstandigheden wel en niet een ziektebriefje moet bezorgd worden.

Sommige werkgevers stellen dat hun personeel voor een afwezigheid van één dag door ziekte geen doktersbriefje moet hebben. Dat noemt men een baaldag.

Wie krijgt baaldagen?

In de meeste bedrijven moet je ook voor één dag ziekte een doktersbriefje afgeven. Zeker in de privésector komen baaldagen bijna niet voor. Bij overheidsdiensten bestaan ze soms wel. Zo hebben de statutairen en contractuele ambtenaren van de federale overheid 2 baaldagen per jaar. Pas vanaf de derde afwezigheid van één dag moeten ze een ziektebriefje voorzien.

Voor de volledigheid. Wanneer een werknemer tijdens een lopende werkdag ziek naar huis gaat, is er voor die onderbroken arbeidsdag geen doktersbriefje vereist. Voor een afwezigheid van meerdere dagen is wel altijd een ziektebriefje van de huisarts nodig, ook als er in het bedrijf baaldagen bestaan.

>

>