Is een nieuwe werkgever verplicht mijn anciënniteit te verrekenen in mijn loon?
Foto: Jobat.be
Ik start in een gelijkaardige functie bij een nieuwe werkgever. Is die verplicht mijn anciënniteit te verrekenen in mijn loon?

Om op deze vraag te kunnen antwoorden, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de werknemer die aan het sectorale barema betaald wordt en diegene die niet aan (dus boven) het barema betaald wordt.

Wanneer de werknemer aan het sectorale barema betaald wordt, speelt anciënniteit (ook wel beroepservaring genoemd) een belangrijke rol bij het bepalen van het loon. Sinds de omzetting van de Europese non-discriminatie wetgeving in het Belgisch recht mogen de barema's niet meer gebaseerd zijn op leeftijd. In de meeste sectoren werden de vroegere leeftijdsbarema's dan ook vervangen door zogenaamde beroepservaringbarema's. Hierbij tellen de ervaring en de anciënniteit die de werknemer heeft opgebouwd in vroegere functies mee. Hij moet deze weliswaar zelf kunnen aantonen bij zijn nieuwe werkgever.

Wanneer de werknemer boven het barema betaald wordt, gelden andere regels. Wie bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat, krijgt ook een gloednieuwe arbeidsovereenkomst. In deze situatie hoeft je werkgever geen rekening te houden met de rechten die je bij je vroegere werkgever hebt opgebouwd. Hij moet je anciënniteit dus niet overnemen. Hij is enkel verplicht de wettelijke en sectorale bepalingen die voor hem gelden na te leven.

>