Sterk stijgende werkloosheid wordt in verband gebracht met meer doden.

 

Wanneer de werkloosheid met 3 procent toeneemt, dan stijgt het aantal hartaanvallen bij mannen tussen de 30 en 44 jaar met bijna even veel. Bovendien komen er in dat geval 2,4 procent meer moorden en gevallen van zelfdoding voor. Dat stellen onderzoekers van de universiteit van Oxford vast in het medische vakblad The Lancet.

"De financiële crisis zorgt bij veel doorsnee mensen voor economische moeilijkheden, maar het hoeft hen niet het leven te kosten", waarschuwt onderzoeker David Stuckler. "Onze studie suggereert dat investeren in programma's om de arbeidsmarkt aan te zwengelen niet alleen de economie helpt maar ook voorkomt dat het aantal doden toeneemt."

>