Schepencollege beschuldigd van belangenvermenging

Het schepencollege kreeg van de Bestendige Deputatie een blaam wegens 'de schijn van belangenvermenging' bij de vaststelling van het gemeentelijke structuurplan. Concreet gaat het om schepen Ann Van Den Driessche (ELD) en CD&V-raadslid Josiane De Decker die bij de stemming over het structuurplan aanwezig waren.

'Beiden hebben eigendom in de Leopoldlaan, waarvoor in het structuurplan een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan was opgenomen', zegt Open VLD'er Christophe De Waele. 'Ze ...