Mega Mindy

De vrijwilligers van het Rode Kruis zijn nog tot 7mei op post aan kruispunten en grootwarenhuizen om stickers te verkopen. Centrale figuur op de stickers is dit jaar Mega Mindy, een sticker kost 5euro. De opbrengst wordt gebruikt om kledij, radioapparatuur, een tent en een rolwagen te kopen. (emv)