Wie zijn risico wil beperken en toch wat extra rendement wil meepikken, moet nu misschien converteerbare obligaties overwegen.

Obligatiefondsen hebben de jongste drie maanden een indrukwekkend parkoers gereden. De vraag naar obligaties is ontzettend toegenomen, waardoor de koersen –en dus de rendementen– fors zijn opgelopen.

Het zijn kneusjes die sinds begin dit jaar niet minstens 3procent rendement gehaald hebben. De norm was veeleer 4procent tot meer dan 5procent. Zelfs na de correcties van de jongste dagen heb je met een modaal obligatiefonds al meer dan de verwachte inflatie voor het hele jaar gecompenseerd.

Maar converteerbare obligaties doen nog een stuk beter. Sinds begin dit jaar haalden drie fondsen een return van meer dan 10procent, zeven haalden meer dan 8procent rendement. En toch hebben converteerbare obligaties volgens Frank Vranken, senior beleggingsadviseur bij BNP Paribas Fortis, nog een mooi potentieel.

Volatiliteit

Ondanks de forse koersstijgingen, zowel op de aandelen- als op de obligatiemarkt, is de volatiliteitsindex op de aandelenmarkten in dezelfde periode bijna voortdurend gedaald. De volatiliteit is de mate waarin de koersen afwijken van hun langetermijntrend. Hij geeft impliciet weer hoeveel risico je als belegger loopt. Dat zette Vranken aan het denken. ‘Als volatiliteit goedkoop is en de obligatiekoersen mogelijk nog wat verder zullen stijgen, waarom zouden we dan niet gedeeltelijk overstappen naar converteerbare obligaties?'

Optie

Converteerbare obligaties kunnen worden omgezet in aandelen van het ‘onderliggend' bedrijf. Als de koers van het aandeel stijgt, wordt de mogelijkheid tot omzetting in aandelen interessant en rendabel. De prijs van een converteerbare obligatie is, naast de geboden rente en de kredietwaardigheid van de onderneming, dan ook afhankelijk van de koers van het aandeel en van elementen die ook bij de waardering van opties een rol spelen (volatiliteit, dividend, looptijd).

Opties hebben betrekking op koersbewegingen in de toekomst, en hebben daarom te maken met verwachte volatiliteit. Hoe lager de volatiliteit van het ‘onderliggende' aandeel, hoe goedkoper de optiecomponent van de obligatie.

Niet gratis

De keuzemogelijkheid die converteerbare obligaties bieden, is niet gratis, weet Vranken. De geboden coupon is lager dan bij een gewone obligatie met dezelfde looptijd en uitgedrukt in dezelfde munt.

Maar je zit wel goed in twee scenario's waar beleggers nu rekening mee houden. Als aandelen beter presteren dan de obligaties, omdat de rentedaling niet eeuwig kan aanhouden en/of omdat aandelen voortgestuwd worden door de geleidelijk weer aantrekkende economie, dan zit je goed met converteerbare obligaties. Ze zullen dan beter presteren dan klassieke obligaties.

En als de economie trager dan verwacht uit het dal kruipt, als de recessie dieper snijdt dan gedacht of als de onrust in de eurozone weer hoog oplaait, dan is de kans groot dat zowel aandelen als obligaties klappen krijgen. Dan zal de volatiliteit waarschijnlijk aanzienlijk toenemen. En dan worden opties en dus ook converteerbare obligaties meer waard, besluit Vranken. ( )