Last van hoogtevrees

De beurzen gaan er wat al te gemakkelijk van uit dat het herstel van de bedrijfswinsten zomaar kan worden doorgetrokken. De aandelen- en obligatiemarkten zijn dit jaar uit de startblokken geschoten, maar bij Slim Beleggen krijgen ze hoogtevrees. ‘Niet alleen zitten er nog grote schuldproblemen in ons systeem', luidt het, ‘maar de huidige beurstrend gaat er ook vanuit dat het herstel van de bedrijfswinsten in het huidige tempo doorzet.'

Uit simulaties waarbij ook rekening wordt gehouden met de begrotingstekorten van de komende jaren, blijkt echter dat er vanaf midden dit jaar een forse terugval van de winsten verwacht wordt. ‘Zelfs als we de roze bril eens opzetten voor de winstprojecties', besluit het blad, ‘zien we voor de komende jaren nog niet meer dan status-quo. De beurs neemt dus wel een enorm voorschot op de komende jaren.'

Test-Aankoop Invest

L'Oreal moet tandje bijsteken: verkopen

De inspanningen die nodig zijn om de concurrentiepositie in West-Europa te vrijwaren en de noodzakelijke investeringen in de groeilanden, zullen wellicht wegen op de rendabiliteit van de cosmeticagigant. Als je daar mee rekening houdt, zeggen de analisten van het blad, is het een duur aandeel.

Fluxys: niet kopen, ondanks uitzonderlijk dividend

De Belgische gasspecialist keert een verleidelijk uitzonderlijk dividend uit van 450 euro, wat het dividendrendement doet uitkomen op 20procent netto. Moet je een aandeel dat zo weinig risico inhoudt dan niet kopen, vragen de analisten van Test-Aankoop Invest zich af. Neen, besluiten ze na rijp beraadt.

In dezelfde sector geven ze de voorkeur aan Elia dat in tegenstelling tot Fluxys ook internationaal kan groeien. Op Elia kleven ze een ‘houden, maar niet kopen'-advies. ‘En wie op veilig wil spelen', luidt het, ‘blijft beter bij vastrentende waarden.'

Trends Moneytalk

2012 wordt beter voor Ter Beke

Voor Ter Beke was 2011 een overgangsjaar, vindt Gert De Mesure. Vooral door een zwakke eerste jaarhelft daalde de nettowinst met 13,9 procent terwijl de omzet met 0,4 procent verminderde. De sector kampt met een belangrijke overcapaciteit, waardoor diverse spelers te koop staan. Ter Beke slaagt er zo jaar na jaar in zijn marktaandeel te vergroten.

Dit jaar steekt Ter Beke een tandje bij door de lancering van het merk ‘Oligusto', wat staat voor een nieuw gamma hoogkwalitatieve vleeswaren. De impact op de omzet zal dit jaar volgens De Mesure zeker positief zijn, maar de eerste 18maanden blijft de winstbijdrage heel beperkt door marketing- en publiciteitskosten.

De constante zorg voor en investeringen in kwaliteit en innovatie werpen vruchten af. De vooruitzichten blijven goed, ook op het vlak van de rendabiliteit onder meer door de doorrekening van de hogere grondstoffenprijzen.

De netto financiële schuld van Ter Beke neemt sinds 2007 jaar na jaar af, ondanks belangrijke investeringen in het productieapparaat in binnen- en buitenland. Afgelopen jaar liep ze even licht op, maar vanaf dit jaar (en ook de jaren nadien) ziet Gert De Mesure de schuld verder dalen.