Steeds meer Belgische banken geven openlijk toe dat de grote druk op de spaarboekjes - waar inmiddels alle grootbanken de basisrente op hun (internet)spaarboekje hebben opgetrokken tot minstens 4 procent - gevolgen zullen hebben voor de winstmarges op de kredieten.

Zo voorspelde gisteren Luc Versele, de topman van het Landbouwkrediet, dat zowel de woon- als de consumentenkredieten aanzienlijk duurder zullen worden. 'Je ziet vandaag al de eerste tekenen van hogere marges op woonkredieten. Die winstmarges zijn nu een stuk beter dan vorig jaar, toen er niet of nauwelijks winst werd gemaakt op de verkoop van hypothecaire kredieten. Maar ik verwacht dat die winstmarges nog aanzienlijk zullen stijgen.' Volgens Versele moeten de banken het inkomstenverlies op de spaarboekjes immers elders recupereren. Maar hoe ze dat zullen doen en welke kredieten duurder worden, hangt wellicht van bank tot bank af. 'Het zijn de grotere marktspelers die dat zullen bepalen.'

Versele denkt alvast dat de tarieven op de woonkredieten niet onbeperkt duurder kunnen worden. 'Anders prijs je jezelf uit de markt', weet Versele. Veel banken zullen daarom wellicht geneigd zijn om ook de winstmarges op bedrijfs- en consumentenkredieten op te trekken.

En dat is niet alles. De banken dreigen ook strenger met hun kredieten om te springen. 'Door de kredietcrisis kampen heel wat banken met financierings- en liquiditeitsproblemen. Heel wat directies gaan wellicht herbekijken hoeveel en aan wie ze kredieten verlenen.'

Blz. E8 Meer wanbetalingen bij banken.