Maurice Lippens buigt het hoofd
Maurice Lippens kwam gisterenavond onkarakteristiek bescheiden uit de hoek.Michael Jacobs
Foto: © Michael Jacobs
'Ik trek het mij persoonlijk aan dat u de waarde van uw investering in ons bedrijf zo hebt zien kelderen', luidde de mea culpa van Maurice Lippens, de voorzitter van Fortis.

banken

van onze redactrice

in NederlandLippens sloeg gisteren mea culpa voor de Nederlandse kleine aandeelhouders die tekst en uitleg kwamen vragen bij de beslissingen van de voorbije maanden. Maar net als ceo Herman Verwilst bleef hij erbij dat die beslissingen wel de juiste waren.

200 kleine aandeelhouders en klanten kwamen gisteravond opdagen voor de eerste van de drie 'infosessies' die Fortis organiseert in een poging om, dixit voorzitter Maurice Lippens, 'de dialoog en het vertrouwen te herstellen'. 'Vertrouwen' was een woord dat hij wel vaker in de mond nam tijdens de bijeenkomst, die ruim twee uur duurde. Want, zo bleek uit alle antwoorden van Lippens en Verwilst: de genomen beslissingen waren, gezien de omstandigheden, wel de juiste. Alleen had er beter en duidelijker over gecommuniceerd moeten worden.

Na een kort inleidend woordje van Lippens, mocht moderator en tv-journalist Fons De Poel (ex-Brandpunt, ankerman Netwerk) Lippens en Verwilst gedurende een kwartiertje 'interviewen' - een privilege dat niet weggelegd was voor de talrijke journalisten die de vergadering als waarnemers bijwoonden. Maar het was een handige manier om meteen een aantal van de meest voorkomende vragen al te behandelen, voor de aandeelhouders zelf het woord mochten nemen.

Verwilst antwoordde vooral op de meer technische vragen in verband met de 'kapitaalversterkende maatregelen' die Fortis op 26 juni heeft aangekondigd, en die zoveel boosheid hebben gewekt bij kleine en grotere aandeelhouders.

Lippens daarentegen ging geregeld de emotionele toer op en stelde zich bijzonder deemoedig op tegenover de aanwezige aandeelhouders. 'Ik weet dat de genomen maatregelen pijnlijk zijn', zei hij. 'De beslissing om geen cash dividend uit te keren, was heel moeilijk. Maar in de huidige crisis stelden de genomen beslissingen ons het beste in staat om de toekomst van de onderneming veilig te stellen. We hebben daarbij gestreefd naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen de belangen van Fortis en die van onze aandeelhouders.'

'Maar ik weet dat de pijn niet alleen over het dividend gaat. Ik trek het mij persoonlijk aan dat u de waarde van uw investering in ons bedrijf zo hebt zien kelderen. We hebben de voorbije maanden ontzettend veel telefoontjes gekregen van aandeelhouders, die allemaal hun eigen verhaal hebben. En geloof me: dat gaat mij aan het hart. Ik heb alle begrip voor uw ontgoocheling. Ik realiseer me dat het niet eenvoudig is, maar we vragen uw vertrouwen en uw steun.'

Ook het vertrek van ceo Jean-Paul Votron was een moeilijke beslissing, antwoordde hij op de vraag waarom Votron de baan moest ruimen. 'Afscheid nemen van iemand met wie je vier jaar lang zo nauw hebt samengewerkt, doet pijn. Maar door de hevige reacties van aandeelhouders, belangenverenigingen van aandeelhouders en de pers was zijn bewegingsvrijheid erg beperkt geworden. Daarom hebben de raad van bestuur en Votron samen beslist een einde te maken aan de samenwerking.'

Het vertrek van cfo Gilbert Mittler was een andere kwestie, legde Verwilst uit. Volgens hem had Mittler zijn operationele activiteiten binnen Fortis al een poosje afgebouwd en was het dus logisch dat hij uit het executive committee verdween. 'Maar als zowel Votron als Mittler volledig uit de sfeer van Fortis vertrokken was, zou er in een klap zoveel kennis verdwenen zijn dat dat in het nadeel van Fortis geweest zou zijn.' Daarom werd Mittler gevraagd nog een poosje aan te blijven als adviseur. Over de vertrekregeling voor Mittler en zijn huidige vergoeding, hadden de aandeelhouders geen vragen.

'U zelf zit er nog wel', reageerde De Poel tegenover Lippens. 'Ja, ikzelf zit er nog', antwoordde die. 'De raad van bestuur heeft me op 11 juli unaniem gevraagd om aan te blijven in het belang van de vennootschap.' Wat hij daar zelf van vindt? 'Sinds ik bij Fortis ben, heb ik me altijd opgesteld als een dienaar', aldus een onkarakteristiek bescheiden Lippens.

'Al van toen ik nog ceo was, samen met Hans Bartelds, heb ik altijd gezegd dat mijn positie ter beschikking was als men dat wilde.'

En of hij de voorbije maanden ooit zelf aan opstappen heeft gedacht? 'Ik kon het niet over mijn hart krijgen om aan de raad van bestuur en aan de aandeelhouders te zeggen: trek uw plan. Maar als men me gevraagd had om op te stappen, had ik het gedaan.' Lippens onderstreepte dat hij een niet-uitvoerende functie heeft bij Fortis. 'Dat ik achter de schermen aan alle touwtjes trek bij Fortis, is een legende. En ook dat ik bepaalde beslissingen heb opgelegd, is niet waar. Ik ben niet degene die binnenstapt bij de ceo en zegt: "Laat ons iets kopen in Turkije". Het is omgekeerd: het executive management komt voorstellen aftoetsen bij mij, waarmee we dan naar de raad van bestuur stappen. En die is heel onafhankelijk, die zegt soms ook nee. Bij ABN Amro is het net zo gegaan als bij de Disbank in Turkije. Ik ben een facilitator, geen initiator.'

De aandeelhouders zelf hadden vooral - vaak zeer uitvoerig en omslachtig geformuleerde - vragen bij de dividendpolitiek. Waarom wordt dat niet gekoppeld aan het remuneratiebeleid voor het management, suggereerde een van hen. En of er een kans was dat het gemiste interimdividend ooit gecompenseerd zou worden, vroeg een andere. Lippens verzekerde hen dat hij er alles aan zou doen om het dividendbeleid te herstellen. En er wordt ook volop werk gemaakt van een nieuwe remuneratiepolitiek, die de toets aan de internationale best practices kan doorstaan.

Of deze bijeenkomst - waarvan Verwilst beloofde dat er in de toekomst nog meer zullen komen - volstond om het vertrouwen in Fortis te herstellen, zal de toekomst moeten uitwijzen. Eén aandeelhouder gaf het topduo alvast welwillend 'het voordeel van de twijfel'. Of de overige aanwezigen in de zaal het daarmee eens waren, was niet duidelijk. Morgen volgt een infosessie in Brussel. De Nederlandse VEB was niet ontevreden over het initiatief, maar houdt vast aan een bijzondere aandeelhoudersvergadering.