Meer wanbetalingen bij banken
Luc Versele waarschuwt voor een moeilijk boekjaar 2009. pn
Foto: © Bert Van Den Broucke
De impact van de financiële crisis op de reële economie wordt steeds zichtbaarder. Volgens het Landbouwkrediet worden opvallend minder bedrijfs- en de consumentenkredieten op tijd terugbetaald en ook bij de grootbanken neemt het aantal wanbetalingen toe.

Banken

Van onze redacteurDe voortwoekerende financiële crisis heeft de voorbije maanden niet alleen de bankensector dooreengeschud, ook de klassieke economie begint steeds duidelijker te sputteren onder de stroom van negatief financieel en economisch nieuws.

'De marktomstandigheden zijn het voorbije jaar sterk veranderd. De vette jaren zijn voorbij. Wij merken dat onder meer in het betalingsgedrag van onze klanten, dat duidelijk verslechtert', zegt Luc Versele, de voorzitter van het Landbouwkrediet.

Volgens Versele hebben vooral de bedrijven het moeilijker om hun leningen terug te betalen. Bij de particulieren situeren de problemen zich vooral in de terugbetaling van consumentenkredieten zoals autoleningen en leningen op afbetalingen, producten die het Landbouwkrediet aanbiedt via zijn dochter Europabank.

Dat alles betekent dat het Landbouwkrediet in het eerste halfjaar een stuk meer geld moest opzijzetten voor zogenaamde 'probleemkredieten', leningen die door de klanten niet of te laat worden terugbetaald. 'Onze kredietverliesratio, zoals dat technisch heet, is daardoor gestegen van 0 tot 6 basispunten bij de bank en 15 basispunten bij de groep', legt Versele uit.

En het Landbouwkrediet is lang niet de enige bank die in dit geval verkeert. Ook banken als KBC en Fortis meldden in de eerste jaarhelft al een toename van de kredietverliezen met de helft of meer. Dramatisch is dat voorlopig niet, want doordat de Belgische banken een aantal vette jaren hebben gekend, waren de voorzieningen voor probleemkredieten de voorbije jaren gezakt tot een historisch laag niveau.

'In 2007 konden we uitzonderlijk zelfs een deel van onze eerdere voorzieningen terugnemen. De huidige toename in 2008 betekent voor het Landbouwkrediet gewoon de terugkeer naar een normaal niveau van wanbetalingen', benadrukt ook Versele.

Toch betekent deze trendbreuk een zoveelste streep door de rekening van de banken, die het door de kredietcrisis toch al zo moeilijk hebben. Want dit is nog maar het begin. Het komende anderhalf jaar dreigt de toestand alleen maar te verergeren, waarschuwt Versele: '2008 valt wellicht nog mee, maar vooral 2009 kondigt zich niet aan als gemakkelijk'.

Doordat de algemene economische omstandigheden verslechteren en kredieten duurder zullen worden, dreigt volgens de Nationale Bank zelfs een complete omslag in de kredietcyclus. Dat betekent dat de banken steeds meer kredietverliezen zullen moeten boeken en op termijn wellicht spaarzamer zullen omspringen met hun kredieten.

Versele beaamt dat. 'Omdat heel wat bankdirecties door de kredietcrisis met financieringsproblemen kampen, zullen ze moeten herbekijken hoeveel krediet ze straks nog gaan verlenen en aan wie', voorspelt Versele.

Dat geldt deels ook voor het Landbouwkrediet. Versele benadrukt daarbij dat de sterke kredietverlening aan particulieren en landbouwers zeker onaangeroerd blijft, maar dat de kredietverlening aan kmo's mogelijk strenger zal worden.