Belgische bedrijven zijn iets flexibeler dan het wereldwijde gemiddelde. Dat blijkt uit een studie van het rekruteringsbedrijf Robert Half. Wereldwijd krijgt 47 procent van de werknemers flexibele uren aangeboden. In België is dat 51procent. Recordhouders in flexibiliteit zijn de Nederlanders, waar 61 procent geen vaste werkuren heeft.

Ook werd onderzocht hoeveel bedrijven werkende ouders de mogelijkheid bieden om deeltijds te werken. Wereldwijd is dat een derde. Belgische bedrijven bevestigen die trend. Werkende moeders en vaders krijgen bij 32 procent van de deelnemende Belgische bedrijven een deeltijds contract aangeboden indien ze dat wensen. Nederland scoort hier opnieuw hoog met 52 procent.

België scoort opvallend laag als het aankomt op de inzet van carrièreprogramma's en loonsverhogingen om werknemers aan het bedrijf te binden. Wereldwijd investeert een derde van de bedrijven in carrièreprogramma's. In Luxemburg is dat zelfs 57 procent van de bedrijven. Dat land wordt gevolgd door Singapore (54 procent), Ierland (48 procent) en Nederland (46 procent). België scoort met slechts 19 procent opvallend laag.

'Onze huidige arbeidsmarkt is erg in beweging. Bedrijven zijn bereid te investeren op lange termijn. Ze doen aan employer branding en bieden hun huidige en toekomstige werknemers flexibele werkuren, aangepaste opleidingen, een carrièreprogramma en aantrekkelijke lonen', aldus Annick Rombouts, managing director Benelux van Robert Half International.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat voor de meeste bedrijven diversiteit hoog op de agenda staat. Bedrijven kiezen steeds vaker voor een actief integratiebeleid. Ze organiseren daarom opleidingen om werknemers beter vertrouwd te maken met interculturele verschillen. Zowel wereldwijd als in België bevestigt 44procent van de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek, dat ze een actief gelijke-kansen- en diversiteitsbeleid voeren. In Ierland gaat het zelfs om 83 procent van de bedrijven, in Luxemburg om 63 en in Groot-Brittannië om 59 procent. Opvallend is dat slechts 26 procent van de Nederlandse bedrijven beleidsmatig aandacht besteedt aan gelijke kansen en diversiteit.

Wereldwijd vindt bijna de helft (48 procent) van de deelnemers aan het onderzoek het zeer zinvol dat hun bedrijf investeert in interculturele opleidingsprogramma's. België bevestigt die trend met 43 procent. 'De globalisering van onze economie en het groeiende interculturele karakter van onze samenleving hebben een belangrijke impact op de bedrijven. Kennis en inzicht in mensen en culturen worden doorslaggevend', zegt Rombouts.

Het onderzoek werd gehouden bij 2.481 personeelsmanagers en financieel directeurs in 17 landen. (rmg)