Vijver mag niet gedempt worden

Na het schepencollege gaf nu ook de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar een negatief advies aan de aanvraag om een visvijver in de Zandstraat te dempen en om te vormen tot landbouwgrond. Daardoor is de aanvraag nu integraal geweigerd. De aanvrager kan tegen deze beslissing wel nog in beroep gaan bij de bestendige deputatie. De visvijver werd begin de jaren 70 gegraven. Rond de vijver kwamen allerlei planten en het geheel ontwikkelde zich tot biologisch waardevolle biotoop. Een aannemer in grondwerken wou de vijver dempen om een landbouwperceel te verkrijgen. (gvdv)