Bissegemnaars bevraagd

De stad Kortrijk houdt binnenkort een enquête bij de Bissegemnaars over wat er bij hen leeft, waar ze tevreden over zijn en wat ze graag veranderd zouden zien. Studenten van de Katho ondervragen 200 tot 400 Bissegemnaars telefonisch, met een gesloten lijst van twintig vragen, opgesteld na een open vragenlijst aan honderd sleutelfiguren uit de Bissegemse werkgroepen. In totaal gaan de studenten 600 Bissegemnaars, tien procent van de bevolking, bevragen. De bedoeling is op basis van de resultaten een actieplan op te stellen. Levert de enquête goede resultaten op, dan gebeurt iets dergelijks ook in de andere zestien gebieden waarin Kortrijk werd opgedeeld. De stad zal een campagne voeren om de Bissegemnaar in te lichten. (vfb)