Goede journalistiek stoort soms

Waarom De Standaard een uitgebreide reconstructie publiceert

> We tonen rauwe strijd om politieke macht
> Reconstructie werd meest ambitieuze project
> Reeks op basis van bijna 100 uur interviews

© YVES LOGGHE
'Indrukwekkende journalistiek', zo schreef ons een gewezen collega die zelf in de jaren zeventig en tachtig nationale bekendheid verwierf met politieke reconstructies. 'Een reeks die toont dat De Standaard inderdaad niet toevallig de standaard is', mailde een lezer. Een lezeres vond daarentegen dat De Standaard 'de kroon heeft ontbloot' en zij vond bijval bij iemand die 'verontwaardigd is over het feit dat De Standaard de moeizaam verworven rust in de politiek nu meent te moeten verstoren'.Het ...

Niet te missen