Grafsteen

Voor het plaatsen van een nieuwe grafsteen is voortaan een schriftelijke toelating nodig van het schepencollege. De aanvraag gebeurt bij de dienst burger- en welzijnszaken. (ibo)

Niet te missen