Vuurwerk

De politiezone Zuiderkempen herinnert de inwoners van Herselt eraan dat het afsteken van vuurwerk volgens bepaalde regels,die vastgelegd zijn in het gemeentelijke politiereglement, moet verlopen. (tab)