Akoestiek

Het gemeentebestuur gaat de akoestiek van het nieuwe buurthuis in Genendijk verbeteren. De nagalmtijd is te lang. Het plafond wordt daarom verlaagd. Het euvel kan niet verhaald worden op de architect of de aannemer omdat het niet om een constructiefout gaat. (pbvm)