Gemeente vraagt vernietiging milieuvergunning

Enkele omwonenden, de Vereniging van Schotenhof en Red De Voorkempen zijn naar de Raad van State getrokken om de schorsing en vernietiging te vragen van de milieuvergunning. Het gemeentebestuur van Schoten – Casablanca ligt pal op de grens van Schilde en Schoten – besloot zopas om dat voorbeeld te volgen. Ook voor de raad van vergunningenbetwisting lopen procedures met dezelfde protagonisten om de bouwtoelating ongedaan te maken. Voornaamste argument van de tegenstanders is dat in het natuurgebied Klein Schijn een grote skipiste niet past. Andere redenen zijn de aanhoudende lawaai- en lichthinder, het niet naleven van de in het planologisch attest toegelaten beperkte uitbreiding en de vrees voor verkeerstoename, terwijl de smalle Wouwerstraat nu al niet voldoet als toegangsweg.