Katten en katers baas in De Leest

Zondag voerde het jeugdkoor- en ensemble van de Bosmolens de laatste voorstelling van de musical Cats op in een reeks van vier. Cultuurhuis De Leest liep telkens nokvol.

Het was de eerste keer dat in ons land een amateurgezelschap de rechten van de musical kreeg toegewezen. ‘Bij elke opvoering diende een aantal plaatsen vrijgehouden te worden voor het geval iemand van ...