Oude mijnsites zijn geschikt voor ondergrondse CO2-opslag

De oude mijnsites in Genk kunnen gebruikt worden voor de ondergrondse opslag van CO2. Volgens de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) en de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) heeft het concept kans op slagen.

De theorie werd toegelicht tijdens een informatievergadering op C-Mine in Genk. Onder het motto 'Klimaat schept kansen' verkende de KVIV het voorbije jaar verschillende manieren om de uitstoot van broeikasgassen ...