Voorzitter Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank liet er gisteren in een toelichting voor het Europees Parlement nauwelijks twijfel over bestaan dat de Bank haar rente op de korte termijn niet zal verlagen. Na de onverwachte en forse renteverlaging dinsdag door haar Amerikaanse tegenhanger werd daarop gespeculeerd.

Recente verklaringen van ECB-directieleden gaven daar nochtans niet de geringste aanleiding toe. Zij hamerden erop dat er 'zeker geen spiraal van prijsstijgingen op gang mag komen onder druk van inflatieverwachtingen'.

Trichet herhaalde dat standpunt gisteren en voegde eraan toe dat het een van de opdrachten van de Bank is om de al erg onstabiele markten niet verder te destabiliseren. Daaruit valt af te leiden dat het zeker niet zijn bedoeling was om de markten de stuipen op het lijf te jagen, maar zijn uitspraak volstond wel om het moeizame herstel op de beurzen van tafel te vegen.

Nogal wat economen, onder wie Etienne de Callataÿ van Bank Degroof, hebben het moeilijk met die uitspraak. Zij vinden dat Trichet beter gezwegen had om in april of mei, als de inflatie het toelaat, de rente gewoon te verlagen.

Maar meteen is ook duidelijk dat de aanpak van de ECB niet dezelfde is als die van de Fed.