Vangheluwe blijft tot nader order bisschop

Bisschop Roger Vangheluwe, dat blijft de juiste titel. Vangheluwe krijgt ook een pensioen en verblijft in de abdij van Westvleteren ‘zo lang die gastvrijheid van ons wordt gevraagd'.

Sinds Roger Vangheluwe ontslag nam als bisschop van Brugge, verblijft hij in de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren. ‘Hij neemt deel aan de gemeenschappelijke activiteiten, maar bepaalt in alle vrijheid ...

Niet te missen