Informatica

De gemeente heeft een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuw, snel en performant informaticasysteem voor de gemeentediensten. De huidige installatie is voorbijgestreefd.