Prenataal testen mag geen vanzelfsprekendheid zijn

Vroedvrouwen geven meer uitleg over de keuzevrijheid om nee te zeggen tegen een prenatale test tijdens de zwangerschap.

Gynaecologen en huisartsen leggen bij een prenatale test veeleer de klemtoon op de medisch-technische kant van de zaak, en op de legale aspecten. Vroedvrouwen staan meer stil bij de belevingsaspecten ...