BRUGGEN BOUWEN DAVE SINARDET

DE FLAMINGANT VAN KONTICH

Ik zag de bui zondagavond al hangen. Na de overwinning van N-VA overstelpten Franstalige journalisten mij weer met vragen over het separatistische Vlaanderen. Zeker omdat ze bij de N-VA-score ook die van Vlaams Belang en LDD optellen (en ook maar meteen die van de 'confederalistische' CD&V) en zo aan een absoluut minimum van 35procent separatisten raken. Een analyse die aansluit bij die van Filip Dewinter: het separatisme was in Vlaanderen nog nooit zo sterk. De meeste Vlaamse commentatoren gingen niet zo ver, maar hoorden toch ook op zijn minst 'de roep om een staatshervorming' uit de stembusslag opstijgen.

En toch blijkt ook nu weer uit interuniversitair kiezersonderzoek, uitgevoerd tijdens de campagne, dat minder dan 10procent van de Vlaamse kiezers om communautaire redenen stemt. Het thema was in die ...