Handel

De Gucht klaagt China aan over zeldzame aardmetalen

Samen met de Verenigde Staten en Japan gaat Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht een klacht indienen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de exportlimieten die China hanteert voor zeldzame aardmetalen. Die metalen worden gebruikt voor allerlei hoogtechnologische toepassingen, van helikopterbladen tot gsm-toestellen. China staat in voor 90 procent van de wereldproductie. China is terughoudend bij de export ervan, wat de eigen industrie kan bevoordelen. De WTO veroordeelde China eerder al in een gelijkaardige kwestie. Toen werd vastgesteld dat er sprake was van concurrentievervalsing door de exportbeperkingen.

Niet te missen