Rampgebied

De gemeente Lede is erkend als rampgebied voor de zware regenval van 20 juli 2007. Dat betekent dat zowel particulieren als rechtspersonen een schadedossier kunnen indienen bij de dienst Rampenfonds, Kalandeberg 1, 9000 Gent. (hls)