Bedrijvengids

Het gemeentebestuur onderzoekt de realiseerbaarheid van een lokale bedrijvengids die gekoppeld wordt aan de Vlaamse kruispuntbank Ondernemingen VKBO. (djw)