DANKWOORD

Voor de gemeenteraad dankte Koen T'Sijen zijn voorganger Albert Mariën voor zijn jarenlange inzet als burgemeester. T'Sijen erkende dat hij vaak van mening verschilde met de oud-burgemeester maar dat er anderzijds steeds respect voor elkaar is geweest. Mariën blijft zetelen in de gemeenteraad en de commissie financiën. (kcl)