Gemeenteraad

Op woensdag 3 oktober staat in Wichelen de volgende gemeenteraad op het programma. In de raadszaal van het gemeentehuis van Schellebelle worden vanaf 20uur de meerjarenplannen 2008-2013 van de kerkfabrieken voorgesteld. Verder ook de princiepsbeslissing voor het ontwerpen van een kunstwerk voor de rotonde Boterhoek in Wichelen. (fow)