GECORO

De Bestendige Deputatie keurde de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Gecoro goed. Het besluit wordt overgemaakt aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Ruimtelijke Planning. (djw)

Niet te missen