STRUCTUURPLAN

Tot en met 22oktober loopt het openbaar onderzoek over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Tot dan kan men het plan gaan inkijken op de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Filip Keppens is te bereiken op het nummer 09-218.92.65. (frv)