WAARSCHOOT

Gemeentesecretaris verdacht van omkoping

Het gemeentebestuur wil een procedure opstarten om gemeentesecretaris Ronny Van Hecke preventief te schorsen.

Burgemeester Ann Coopman (CD&V) wil weinig kwijt over de zaak om het onderzoek niet te schaden. ‘Maar het college van burgemeester en schepenen heeft vernomen dat de fiscale sectie van het parket ...