BRANDWEER

Er zijn verbeteringswerken uitgevoerd aan de oude brandweerkazerne. De technische dienst wil het gebouw, na de verhuizing van de brandweer naar de nieuwe kazerne, gebruiken als stapelruimte. (osw)