Belasting

De gemeente Dessel behoort tot de gemeentes waar de inwoners de laagste opcentiemen in heel België moeten betalen. Ook de personenbelastingen van 6procent is heel laag.

Daarmee is Dessel ...