FILOSOFIE

PAUL VAN TONGEREN. 'Geluk, deugd, plicht, keuze: 8 colleges over de geschiedenis van de ethiek'

In het begin waren er de hoorcolleges. In de vroegste tijden beschikten alleen de professoren over een boek en moesten de studenten zich behelpen met dictaatcahiers. Vandaag zijn er naast de met flashy stiften doorstreepte cursussen ook nog dictafoons.

rr<br>
rr
Maar waarom de colleges niet op cd uitbrengen? Het zou de boekentas niet allen lichter maken, maar de professoren er ook toe dwingen hun nummertje achteraf misschien ook zelf eens te beluisteren, wat leerzaam zou kunnen uitvallen.Er zijn een aantal vakken die zich bij uitstek tot hoorcolleges lenen. Wijsgerige vakken horen daarbij. Parijs telde legendarische professoren, die zelfs een publiek buiten hun eigen studenten vonden. Voor de seminaries van de psychoanalyticus Jacques Lacan ...